Generačné komunity - vzdelávacie  programy

 

 

Aj Ty v IT komunita dievčat v IT businesse

Projekt podpory komunity aktívnych rodičov, ktorí aktívne riešia otázky vzdelávania, zdravia a rodiny.

Stránka projektu

Vzdelávací portál

 

 

 

Komunita aktívnych rodičov

Projekt podpory komunity aktívnych rodičov, ktorí aktívne riešia otázky vzdelávania, zdravia a rodiny.

Stránka projektu

Facebook Fanpage

   
  Únia materských centier
Materské centrá sa snažia pomôcť dieťaťu tým, že pomáhajú jeho rodičom.
Je to v prvom rade prostredie a modely správania blízkych ľudí, ktoré výrazne vplývajú na osobnosť dieťaťa, jeho psychické a fyzické zdravie. MC vytvárajú motivačné prostredie: pre vzájomné pomáhanie a učenie sa, sú podnetom pre aktívne riešenie vlastných problémov pre stretávanie a zbližovanie sa ľudí rôzneho zázemia, vzdelania, vyznania, s rôznymi skúsenosťami, čím motivujú ľudí
k znášanlivosti pre osvetu, vzdelávanie a poradenstvo pre osobnostný rast,
čím otvárajú nové príležitosti a druhé šance pre formovanie a posilňovanie občianskeho princípu pre bezpečnú a tvorivú zábavu detí, spoznávanie okolitého sveta a pre budovanie prvých vzťahov

Komunitný portál vzdelávania a spoupráce ÚMC

Vzdelávací portál 

 

Seniorská univerzita internetu
Našim cieľom je uviesť záujemcov do prostredia internetu, komunikačných nástrojov a sociálnych sietí. Pre tých, ktorí sa na internete udomácnia, pripravujeme projekty na zmysluplné využitie internetu v oblasti vzdelávania
a komunitného rozvoja.

 

 

 

Stránka projektu

Facebook Fanpage

YouTube

Seniorská univerzita internetu

Propagujte aj svoju stránku

   

 

 

 

Prejsť na odborné komunity - Prejsť na hlavnú stránku - Prejsť na záujmové komunity